Kezdőlap Munka a magasbanSzabályozások és tesztek

Szabályozások és tesztek

Rendeletek magasban történő munkavégzés

Rendeletek magasban történő munkavégzés

Dimos: Figyelmeztetés a tetőfedők számára a franciaországi, magasban végzett munkára vonatkozó előírásokkal kapcsolatban

Az európai és a francia előírások szigorúak, és a DIMOS összes berendezése azoknak szigorúan megfelel. Pl. a DIMOS kiadott bizonyos Franciaországban alkalmazandó elveket és szabványokat (ld. később). Arról, hogy a berendezések megfelelnek-e az Ön országában érvényes előírásoknak, az export szolgálattól kérjen felvilágosítást!

A vállalkozó felelőssége Franciaországban

„A hibával, óvatlansággal, hanyagsággal vagy a törvények vagy előírások által megszabott biztonsági kötelezettségek vagy elővigyázatosság megszegésével okozott másik személy halálesete 3 éves szabadságvesztéssel és 45,000 EUR pénzbüntetéssel sújtható.” „A törvények vagy előírások által megszabott biztonsági kötelezettségek vagy elővigyázatosság valószínűleg szándékos megszegése esetén a büntetési tétel 5 év börtönre és 75,000 EUR-ra emelkedik. ”

(A  Francia Büntető Törvénykönyv 221-6 cikke) A vállalkozó, a munkavédelem területén, köteles a dolgozóiért szigorúan felelősséget vállalni

” 1 – A vállalkozás vezetője, a munkavédelem területén, köteles a dolgozóiért szigorúan felelősséget vállalni. A szervezet vezetőjének érvényesítenie kell a dolgozók szervezeten belüli munka- és egészségvédelmének biztosításához elengedhetetlenül szükséges intézkedéseket.
2 – A szervezet vezetőjének be kell vezetnie a fenti 1-es pontban feltüntetett intézkedéseket, amelyek a az alábbi általános megelőzési elveken alapulnak:

• kockázatkizárás,
• a nem kizárható kockázatok értékelése,
• kockázatártalmatlanítás a kockázatok forrásánál
• a munka testreszabása minden egyén részére,
• a technológia fejlettségi színvonalának figyelembevétele,
• a veszélyes dolgok veszélytelenekkel vagy kevésbé veszélyesekkel történő helyettesítése,
• kollektív védelmi intézkedések elfogadása, azok prioritássá tételével…

3 – Amennyiben egy munkahelyen több cég dolgozói vannak jelen, munkáltatóiknak együtt kell működniük a biztonsági, higiéniai, valamint a munka- és egészségvédelmi intézkedések foganatosításában. ”

(A. Francia Munka Törvénykönyve 230-2-1 cikke – Kivonat)

Az összes szabad térbe való lezuhanás kockázatával járó munkát biztonságosan, kollektív óvintézkedések segítségével kell végezni 

[Dimos megjegyzés: bármilyen magasan is folyik a munka]

(A. Francia Munka Törvénykönyve L. 233-13-20 cikke)

Compulsory Training

“Állványszerelést -bontást vagy annak jelentős átalakítását csak képzett személy felügyelete mellett szabad végezni. ”

(A  Francia Munka Törvénykönyve R233-13-31 cikke)

Korlátok

“A tetőn végzett munkához használt állványt összefüggő vagy külön elemekből álló védőkorláttal kell felszerelni, oly módon, hogy azon emberi test ne juthasson át.”

(A  65-48-sz. Francia Rendelet 157 cikke)

“…korlát 1 – 1.10 m között, közepes korlátmagasság, 10-15 cm-es munkaszint-deszka … ”

(A. Francia Munka Törvénykönyve L. 233-13-20 cikke

“… vagy bármilyen más, egyenértékű védelmet nyújtó eszközzel.

Az EN 1263-1 szerinti védőhálók kielégítő alternatívát jelentenek. ”

(A. Francia Munka Törvénykönyve L. 233-13-20 cikke)

Munkaszint-deszkák

“A munkaszint-deszkáknak használatukhoz mérten szilárdaknak és ellenállóaknak kell lenniük.”

(A  Francia Munka Törvénykönyve R233-13-33 cikke)

“Bizonyos munkaszint-mellékdeszkák a munkaszint folytonosságának biztosítására használhatók. A mellékdeszkák szilárdsági vizsgálataira vonatkozó referenciákról azok szállítója gondoskodik…” (Kommentár az R233-13-33 cikkhez a DRT2005/08 francia Körlevéllel)

“Az állvány és az épületszerkezet között 20 cm-nél nagyobb hézag nem lehet. ”

(A. Francia Munka Törvénykönyve L. 233-13-35 cikke)

A függőleges létra-rögzítő biztonsági horgokkal és horgonyokkal szembeni követelmények

“A létrákat a hozzáférés és használat során stabilizálni kell. A lapos, tetőfedő-létrának nevezett létrákat, rögzíteni kell csúszás és billenés ellen. “(A  Francia Munka Törvénykönyve R233-13-28 cikke)

A rögzítés ellenőrzése használat előtt

“Amennyiben tartós védőeszközöket (biztonsági horgok …) alkalmazunk, azokat előzetes szilárdsági vizsgálat nélkül nem szabad használni. ”

(A  65-48-sz. Francia Rendelet 158 cikke)

Javaslatok

Használati Utasítások

Bármilyen biztonsági berendezés (horgony, állvány-konzol, védőkorlát, stb..) használata előtt elengedhetetlen a gyártó által rendelkezésre bocsátott Használati Utasítás gondos áttanulmányozása.

Az EN 517 és / vagy 795 francia szabványoknak megfelelő permanens rögzítést használjon/ h5

Amennyiben a kollektív vagy egyéni védelem céljára permanens rögzítést használunk, az EN 517 és / vagy a 795 francia termékszabvány kielégítését feltétlenül biztosítani kell. (Forrás: OPPBTP)

Használja az EN 517 szabványnak megfelelő és CE jellel ellátott biztonsági horgokat
 Rögzítés: megoldás a következő beavatkozáshoz

A permanens rögzítések mind kollektív, mind pedig egyéni védelmi megoldást biztosítanak. Egyszerűen foglalja azokat bele az Utólagos Beavatkozások Gyűjteményébe (DIUO), a gyártó használati kézikönyvével együtt, csakúgy, mint a nevezett rögzítésekhez idomuló tartozékokat. (Forrás: OPPBTP)

Hogyan lehet a biztonsági horgokat elhelyezni a tetőn?

A személyek ferde tetőn való mozgásához a tetőgerinchez egy sor biztonsági tető-horgot kell rögzíteni, valamint ennek a tetőgerincen lévő sornak az eléréséhez is. A védett személynek a horog eltávolítása nélkül kell képesnek lennie átlépni az egyik rögzítési pontról a másikra. Ezen okból szokványos a rögzítési pontok között legfeljebb 2 m távolságot tartani.

További részletekért olvassa el a gyártó utasításait! Szerelje a biztonsági tető-horgokat karbantartást igénylő szerkezetek (kémények, légkondicionáló egységek, tetőablakok, műholdvevők … ) közelébe!

Használjon védőkorlátokat az EN 13374 szerint

“Némely munka-helyzetek esetén használható a perifériás védelem az EN 13374 feltételei szerint […]. ”

(DRT2005/08 francia Körlevél – 2 – p16 cikk)

Használjon állvány-konzolokat az NFP 93-354 állvány-konzolok francia szabványa szerint

Az említett 2011-es szabványnak való megfelelés a minőség és a biztonság garanciája.

 A konzol hasznos terhelése

A hasznos terhelést a gyártó használati útmutatója határozza meg.

Az anya-szerkezet ellenálló képessége

Tekintet nélkül a rögzítés funkciójára (egyéni vagy kollektív védelem), számítással vagy vizsgálattal kell igazolni, hogy az anya-szerkezet képes ellenállni a terhelésnek, az adott berendezésre vonatkozó szabványok ( Franciaországban a vonatkozó EN 517, EN 795 és EN 13374 szabványok) szerint.

A nevezett ellenőrzést engedélyezett felügyeleti szerv végezheti el.

„Amennyiben a rögzítés acélhoz vagy fához történik, szakmérnöknek számításokkal kell ellenőriznie, hogy a tervezési és szerelési adatok – a szabványos vizsgálatok tekintetében – összhangban vannak-e az alkalmazott erővel.

Más anyagokhoz történő rögzítés esetén egy mintán kell a vizsgálatot végrehajtani.

(Kivonat a franciaországi EN795-ből)

A rögzítő konzoloknak 1 tonnás terhelést kell elviselniük

(OPPBTP Biztonsági anyag-bizonylat B2F0691 “Könnyű tetőfedő állványok 2.1.2.2 Fejezet” Franciaországban )

 Szabványok

 EN 517 – biztonsági horgok

Ez a szabvány az állandó rögzítési pontokat alkotó, lejtős tetők felületén elhelyezett horgokra vonatkozik, amelyek a következőkre szolgálnak:

• a tetőfedő létra megtartása a magasban
• létrehozni egy rögzítési pontot, amelyhez a magasból való lezuhanás elleni Egyéni Védőeszközt (PPE) lehet csatlakoztatni, mint amilyenek a védőövek, energiaelnyelők vagy a CE jelzéssel ellátott, egyszemélyes, 600 kg-nál nagyobb terhelést nem előidéző biztosítókötelek

A szabvány Franciaországban meghatározza:

• a horgok geometriáját
• a horgok alapanyagát és felületkezelését, amelyeknek meg kell felelni
• a rögzítőrendszereknek a tetőszerkezet terhelésére vonatkozó követelményeit
• a vizsgálati követelményeket (statikus és dinamikus terhelés)
• az utasításokra és a jelölésre vonatkozó követelményeket

A szabvány frissítési javaslata két horogtípust határoz meg:

• Az A típus, csak a tető-lejtés irányában ható terheléshez
• A B típus oldalirányú vagy a tető-lejtéssel ellentétes irányban ható terheléshez

Vizsgálati követelmények:

• 150 kg-os statikus terhelésnél 5 mm-nél kisebb deformáció a horog végén
• 260 kg-os terhelésig garantált működőképesség a horog végén
• a rögzítési pont szilárdsága 1 tonnás statikus terhelésnél (a szabvány kifejlesztési javaslata létezik)
• a rögzítési pont szilárdsága 2.50 m magasból lezuhanó 100 kg-os dinamikus terhelésnél

CE jelölés:

• e termékekre Európában kötelező

EN 795 – magasból történő lezuhanás elleni rögzítőberendezések

Franciaországban

Franciaországban ez a szabvány azokra a permanens rögzítési pontokra vonatkozik, amelyeket kizárólag arra szántak, hogy olyan rögzítési pontokat hozzanak létre, amelyekre magasból való lezuhanás elleni Egyéni Védőeszközök (PPE) – mint  védőövek, energiaelnyelők vagy a CE jelzéssel ellátott, egyszemélyes, 600 kg-nál nagyobb terhelést nem előidéző biztosítókötelek – függeszthetők.

A szabvány részletezi:

• a vizsgálati követelményeket (statikus és dinamikus terhelés)
• a használati utasításokra és a jelölésre vonatkozó követelményeket

A szabvány öt rögzítési osztályt határoz meg, ide értve az alábbiakat:

• A1 osztály: függőleges, vízszintes vagy ferde felületeken való rögzítés
•  A2 osztály: lejtős tetőkön való rögzítés

Vizsgálati követelmények:

• a rögzítési pont szilárdsága 1 tonnás statikus terhelésre
• a rögzítési pont szilárdsága 2.50 m magasból lezuhanó 100 kg-os dinamikus terhelésre

EN 13374 – ideiglenes kerületi korlátok Franciaországban

Ez a szabvány az építkezéseken használt ideiglenes kerületi korlátokra vonatkozik, melyek fő funkciója személyek és tárgyak, tetőkről, tetőgerincekről, lépcsőkön és más, védelem kiépítését követelő terekben történő lezuhanásának megelőzése (attól a felülettől függően, ahová a lezuhanás bekövetkezhet).

Kiegészítésképpen, a személyek és tárgyak tetőkről történő lezuhanásának megelőzéséhez szolgáló, korláttal ellátott állvány-konzolok is ehhez a szabványhoz tartoznak.

A szabvány részletezi:

• a korlát geometriáját:

– A osztály: a két korlát közti hézag nem lehet nagyobb, mint 47 cm

– B osztály: a két korlát közti hézag nem lehet nagyobb, mint 25 cm

– C osztály: az előírás védőháló, melynek nyílásmérete 10 cm x 10 cm vagy annál kisebb

• a vizsgálati követelményeket (statikus és dinamikus terhelés)
• az utasításokra és a jelölésre vonatkozó követelményeket

A szabvány a tető lejtése szerint három osztályt határoz meg:

• A osztály: 10 °-nál kisebb lejtés
• B osztály: 30 °-nál (vagy amennyiben a zuhanás magassága kisebb, mint 2 m, 60 °nál ) kisebb lejtés
• C osztály: 45 °-nál (vagy amennyiben a zuhanás magassága kisebb, mint 5 m, 60 °nál ) kisebb lejtés

Előírások és vizsgálatok

EN 13374 Franciaországban – Kerületi ideiglenes korlátok

Vizsgálati követelmények:

• A osztály:
– 125 kg-os függőleges terhelés
– 30 kg-os kifelé irányuló terhelés
– 20 kg-os oldalirányú terhelés

• B osztály:
– Egy 50 kg-os zsák 2.25 m-es lezuhanása és beleütközése az oszlop aljába
– Egy 50 kg-os zsák 1 m-ről történő lezuhanása és beleütközése az oszlop tetejébe

• C osztály:
– Egy 75 kg-os henger legurulása 5 m hosszan egy 60 °-os lejtőn

NF P 93-355 ideiglenes kerületi védőberendezések korlátzárási munkákhoz Franciaországban

Ez a szabvány a korlátzáró kengyelek és támaszok jellemzőit és ellenálló képességét határozza meg Az ennek a szabványnak való megfelelés a minőség és a biztonság garanciája.

 NF P 93-354 állvány-konzolok Franciaországban

Ez a szabvány az állvány-konzolok ellenálló képességére vonatkozó francia követelményeket határozza meg. Különösen azt a dinamikus vizsgálatot részletezi, amely az EN 13374 C osztályú európai szabványéval egyenértékű.

 

 

További termékek
megtekintése

Kiegészítők tetőkhözGépek, eszközök
MENU